Specialer

  • Stress-håndtering: Individuel behandling af alle former for stressreaktioner, – hvad enten de er fremkaldt af arbejdsmæssige,  familiære eller personlige forhold
  • Individuel terapi. Kognitiv tilgang til behandling af kriser,  depressive reaktioner, traumer efter overgreb og vold.
  • Intelligenstestning. Jeg arbejder med standardiserede og anerkendte IQ-test, som viser et generelt intelligens-niveau samt en profil over styrkesider og svagheder. Såvel børn som voksne.
  • Personlighedsundersøgelser. Testning og vurdering af børn og unge med trivselsproblemer, udviklingsforstyrrelser og andre psykiske problemer. Testning og vurdering af voksne i forbindelse med arbejdsprøvning, pensionsansøgning.
  1. Supervision af personale i opholdssteder. Individuel supervision af ledere og medarbejdere. Supervision af personalegrupper i forbindelse med pædagogiske strategier over for anbragte børn og unge. Supervision af særligt udsatte personalegrupper
  1. Undervisning: Temaer omkring personlighedsforstyrrelser – herunder psykopati, borderline, ADHD m.m.  Herunder temaer, der focuserer på de særlige udfordringer, som disse diagnosegrupper stiller personalet over for.